Mindfulness

 

Priser Mindfullness


En konsultation tar ca 1.5 timme vid första tillfället.   


Investering: 1 200 kr


Grupper i Mindfulness kontakta   mig för en offert.


Företag:

Kontakta mig för en offert


Välkommen att boka tid!

Mindfulness


Mindfulness handlar bland annat om sinnesnärvaro. Genom att vara medvetet närvarande i nuet kan man bli friare att välja hur man vill agera på det som händer i tankar, känslor och kropp i varje ögonblick. Vid mindfulnessmeditation utvecklar man färdigheter i just detta. Mindfulness är inget nytt, utan kommer ur 2500-åriga traditioner. Det är en av grunderna i den buddhistiska filosofin och psykologin med avsikt att minska lidande och finna lycka och stillhet.


Mindfulness minskar stress och oro och höjer medvetenheten i din vardag, genom att skapa bättre förståelse och balans i ditt liv.

Med Mindfullness lär du dig att VARA HÄR OCH NU! Du lär dig att uppleva nuet i stunden utan att tolka eller förvränga det du upplever, utan att se bakåt eller framåt... att bara vara här och nu genom att koncentrerat OBSERVERA dina tankar och sinnesintryck.

Nyckeln till framgång med Mindfulness är att du lär dig släppa taget om ditt ego och lär dig ACCEPTERA allt som det är, att inte vara dömande men även inte vara slav under dina ofta automatiserade tanke- och känslomönster.

Läs mer här.


       Healthbalance

"Min vision är att inspirera och sprida kunskap om hur Du kan få en bättre balans och harmoni till kropp, sinne och själ. När vi är i god balans får vi mer flöden i våra liv, vi känner mer glädje; inspiration och kärlek."


COPYRIGHT ©  |   ALL RIGHTS RESERVED