HeartMath

 

Healthbalance

 

"Min vision är att inspirera och sprida kunskap hur Du hittar en balans och harmoni till kropp, sinne och själ och därmed må bättre. När vi är i god balans får vi mer flöden i våra liv, vi känner mer glädje; inspiration och kärlek."

 

Priser Heart Math

 

En konsultatation tar ca 1 timme

Investering: 900 kr

Återbesök 600 kr

 

Företag:

Kontakta mig för en offert

 

Välkommen att boka tid!

HeartMath

HeartMath är en enkel metod som bygger på att ha mjuk uppmärksamhet på hjärtområdet samtidigt som man har en positiv känsla. Ingår dessutom i EmoTrance och kallas där Heart Healing.

Mer än tio års forskning på Institute of HeartMath i Kalifornien, USA har visat att den ger möjlighet till utveckling av ökad livskvalitet.

Att öva att hålla lätt fokus på hjärtat samtidigt med att ha positiva känslor är ett effektivt sätt att öka stabiliteten i autonoma nervsystemet. Då fungerar immunsystemet bättre och hälsan stärks. Den känslomässiga stabiliteten ökar. Man får dessutom mer kontakt med sin intuition.

Med biofeedbacksystem kan man mäta hjärtats rytmik så kallad hjärtfrekvens- variabilitet (HRV= heart rate variability). Att öva en tid med sådan återkoppling underlättar förståelsen av hur man gör övningen på ett optimalt sätt, men är inte nödvändigt.

Studier visar att hjärtrytmen direkt påverkar hjärnans prestationsförmåga. Det verkar som om kaos i hjärtrytmen påverkar hjärnans funktion negativt. Vid koherens dvs. samstämmighet eller harmoni mellan hjärtats och hjärnans funktioner minskar obalansen i det autonoma nervsystemet och därmed i hela vår fysiologi. Våra tankar blir klarare, immunsystemet fungerar bättre, stresshormonet kortisol minskar, nedstämdhet, ilska och oro avtar.

Vi mår helt enkelt bättre och blir friskare. Vi får lättare att samarbeta och presterar mer.

Läs mer här

 

 

COPYRIGHT © | ALL RIGHTS RESERVED